html lang="nl"> Kustwacht- Opleiding en Training
Niet geladen
    Algemene Kustwacht Opleiding
  • Bij de indiensttreding bij de Kustwacht van Suriname is het een vereiste dat de cursisten de Algemene Kustwacht Opleiding (AKO) volgen. Deze opleiding behelst de vormende fase, waarbij de cursisten onderricht worden in de discipline die in militaire trant wordt uitgevoerd, gepaard met de juiste beroepshouding en met de integriteit hoog in het vaandel. De transformatie van burger naar kustwachter. Daarnaast wordt er gewerkt aan de fysieke gesteldheid van de cursisten en de onderrichting in de Kustwacht organisatiestructuur met het oog op de taken-en verantwoordelijkheden. De Algemene Kustwacht Opleiding heeft een duur van drie (03) maanden.

    Voortgezette Kustwacht Opleiding
  • De Voortgezette Kustwacht Opleiding (VKO) is de vervolgopleiding na de AKO, waarbij de cursisten worden onderricht in maritieme kennis en vaardigheden, wet-en regelgeving en politionele vaardigheden. De Voortgezette Kustwacht Opleiding heeft een duur van acht (08) maanden. In tegenstelling tot de AKO worden de modules in de VKO afgesloten middels examens. In de Kustwacht Onderwijs-en Examenregeling (OER) worden de bepalingen opgenomen met betrekking tot de examinering.

Overige Specialistische Opleidingen/ Trainingen

Niet geladen
Niet geladen Niet geladen Niet geladen