Koersvast & zonder vreesOver ons

visie

De rechtshandhavingsautoriteit voor het waarborgen van veiligheid in het Surinaams maritiem gebied.

Missie

Het waarborgen van de veiligheid in het maritiem gebied behorende aan Suriname door controle, opsporing, toezicht op de naleving van nationale en internationale wet- en regelgeving en het verlenen van diensten.

Lees meer

img3


Rechtshandhavingstaken

Rechtshandhavingstaken (art. 2 lid 2 sub a Wet Instelling Kustwacht)

Toezicht op de naleving van diverse wetten te weten:

img4


Dienstverlenendetaken

Dienstverlenende taken (art. 2 lid 2 sub b Wet Instelling Kustwacht)

img5
img6


Nieuws

Nieuws feed

Training
WORKSHOP IN SAMENWERKING MET HET OPENBAAR MINISTERIE In de periode 4-6 september 2023 heeft de Kustwacht van Suriname in samenwerking met het Openbaar Ministerie een driedaagse workshop met als thema "De rol van de Kustwacht van Suriname binnen de rechtshandhaving" georganiseerd. Aan het personeel van de Kustwacht is inzicht en kennis m.b.t. de rol van de Kustwacht binnen de rechtshandhaving in Suriname bijgebracht. Evenals de bevoegdheden die de Kustwacht heeft om de rechtsorde in het Surinaams maritiem gebied in stand te houden en erop toe te zien dat nationale- en internationale wet- en regelgeving worden nageleefd.Smokel goederen

Op zaterdag 23 september 2023 om 08:00 uur, tijdens de wekelijkse immigratie- en gezondheidscontrole van binnenkomende Braziliaanse schoeners, ontdekte de bemanning van de Kustwacht een partij niet-verzegelde alcoholische dranken aan boord van het vaartuig São Mateus. Deze partij bestond uit 30 dozen met elk 12 flessen, en volgens de voorschriften had er een bijbehorend manifest aan boord moeten zijn. Een manifest is een document waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de inhoud en herkomst van de lading aan boord van een vaartuig. Na overleg met de directeur van de Kustwacht besloten om de douaneautoriteiten in te schakelen voor verder onderzoek en afhandeling.Kustwacht van Suriname voert Makandra project uit met het Sea Train Command team van de Nederlandse Koninklijke Marine

Niet geladen
Niet geladen
Niet geladen

Het Makandra project welke van 9 september tot en 15 september 2023 heeft plaatsgevonden, is een product uit het “Makandra-Programma” welke tot stand is gekomen in november 2020 door de Nederlandse en Surinaamse regering. Deze overheidssamenwerking heeft zich geuit in de vorm van technische assistentie aan Suriname, waarmee het Koninkrijk der Nederlanden heeft beoogt een bijdrage te leveren aan een aantal thema-gebieden z.a. goed bestuur, opbouw en versterking van de rechtsstaat en opbouw en versterking van de niet-fysieke economische infrastructuur.


Niet geladen
Niet geladen
Niet geladen

Een middel tot institutionele versterking is een vergelijking, of ‘benchmark’. De benchmark welke bij de Kustwacht heeft plaatsgevonden ondersteunt dit streven naar institutionele versterking door een vergelijking te kunnen maken met een gelijksoortige kustwachtorganisatie op het gebied van organisatie en management, beleidsstrategie en implementatie, de gereedstelling van eenheden, de scheepsorganisatie en operationele inzet. De Sea Training Command organisatie is binnen de Nederlandse Koninklijke Marine gericht op het trainen van bemanningen en kan gezien worden als de normbewaker van de vastgestelde bedrijfsvoering en procedures.

De benchmark heeft plaatsgevonden op “operationeel niveau”, wat inhoudt de gereedstelling van eenheden tot het niveau van ‘veilig varen’, via een werkbezoek van een Sea Train Command training team. De andere twee niveaus die nog zullen volgen zijn het “strategisch organisatie niveau”. Via een veldbezoek van een team van de Kustwacht van Suriname aan Kustwacht CARIB te Curaçao. En op “tactisch niveau”. Dit houdt in op het gebied van scheepsbedrijfsvoering. Dit zal plaatsvinden via het meevaren met Kustwacht CARIB eenheid en een veldbezoek aan Kustwacht CARIB van een Kustwacht gezagvoerder met zijn chef der equipage.

De Kustwacht destilleert uit de benchmark eigenstandig ‘best practices’ voor zelfstandige implementatie via verbetermanagement in de Kustwacht-organisatie in de Surinaamse context. De Kustwacht streeft naar het continue verbeteren van haar werkprocessen en het resultaat van de benchmark zal voor de Kustwacht in zekere mate een toegevoegde waarde opleveren.

img7a img7b img7c


Werken bij

Vacature / Opleiding en trainingen

img8


Contact ons

Uw Bericht

Bereik ons

Anoniem Rapporteren

img9